Restrup stort billede

Historie

Gården hed oprindeligt Refstrup efter vikingen Ref, der grundlagde den. Niels Eriksen Gyldenstjerne til Refstrup er kendt ejer i 1314. Gabriel Gyldenstjerne anlagde det nuværende voldsted som en treetagers borg og broen over voldgraven blev anlagt efter reformationen.

Jørgen Marsvin ejede Store Restrup i 1647. Svogeren Parsberg krævede gården i retur for skyldte penge, Jørgen truede ham med at den røde hane ville gale over hans gård, og at han ville få blypiller i bagen, hvis han gjorde alvor af sine trusler. 

Den ledede admiral Christoffer Lindenov redede kongeriget, da svenskerne i 1659 forsøgte at storme København. Som tak for sin indsats fik han 29 kirkesogne og købte derfor Store Restrup Herregård.

I 1696 overtog Christian Lewetzau Store Restrup. Han blev tildelt Elefantordenen og udnævnt til greve for stamhuset Restrup, der havde 35.000 ha jord. Greven opførte i 1723 den nuværende hovedbygning i barokstil. Han boede i København om vinteren, hvor han opførte Amalienborgs ene palæ, der siden blev bolig for Christian den 8.

Stemann

Johan M. de Neergaard opsatte i 1815 herregårdens sjældne panoramatapeter med parforcejagt skabt af maleren Charles Vernet i Paris, men han måtte pga. økonomisk krise forlade gården.

Poul Chr. von Stemann købte i 1851 gården med 6.500 ha på auktion. Han var statsminister og ridder af Elefantordenen. Her startede den dansk kartoffelavl og man udviklede nye rodfrugter til sukker- og foderroer.
I 1912 blev Store Restrup den første uddannelsesinstitution for voksne i Nordjylland; Husholdningsskole om sommeren og undervisning i jordbrug om vinteren.

I 1991 åbnede slotshotellet.

Læs mere om Store Restrups historie 

Store Restrup Slotshotel er en del af Danske Slotshoteller. Danske Slotshoteller består af historiske slotte og herregårde.

Kontakt: