Restrup stort billede

Historie

Gården hed oprindeligt Refstrup efter vikingen Ref, der grundlagde den. Niels Eriksen Gyldenstjerne til Refstrup er kendt ejer i 1314. Gabriel Gyldenstjerne anlagde det nuværende voldsted som en treetagers borg og broen over voldgraven blev anlagt efter reformationen.

Jørgen Marsvin ejede Store Restrup i 1647. Svogeren Parsberg krævede gården i retur for skyldte penge, Jørgen truede ham med at den røde hane ville gale over hans gård, og at han ville få blypiller i bagen, hvis han gjorde alvor af sine trusler. 

Den ledede admiral Christoffer Lindenov redede kongeriget, da svenskerne i 1659 forsøgte at storme København. Som tak for sin indsats fik han 29 kirkesogne og købte derfor Store Restrup Herregård.

I 1696 overtog Christian Lewetzau Store Restrup. Han blev tildelt Elefantordenen og udnævnt til greve for stamhuset Restrup, der havde 35.000 ha jord. Greven opførte i 1723 den nuværende hovedbygning i barokstil. Han boede i København om vinteren, hvor han opførte Amalienborgs ene palæ, der siden blev bolig for Christian den 8.

Stemann

Johan M. de Neergaard opsatte i 1815 herregårdens sjældne panoramatapeter med parforcejagt skabt af maleren Charles Vernet i Paris, men han måtte pga. økonomisk krise forlade gården.

Poul Chr. von Stemann købte i 1851 gården med 6.500 ha på auktion. Han var statsminister og ridder af Elefantordenen. Her startede den dansk kartoffelavl og man udviklede nye rodfrugter til sukker- og foderroer.
I 1912 blev Store Restrup den første uddannelsesinstitution for voksne i Nordjylland; Husholdningsskole om sommeren og undervisning i jordbrug om vinteren.

I 1991 åbnede slotshotellet af Ann og Gorm Lokdam.

Læs mere om Store Restrups historie og artikler om herregården her.

Store Restrup Slotshotel er en del af Danske Slotshoteller. Danske Slotshoteller består af historiske slotte og herregårde.

Kontakt:

  Telefon: ( +45 ) 98 341 888
  E-mail:  [email protected]
   Addresse: Restrup Kærvej 10, 9240 Nibe