Restrup stort billede

Historien

Gården hed oprindeligt Refstrup efter vikingen Ref, der grundlagde den. Niels Eriksen Gyldenstjerne til Refstrup er kendt ejer i 1314. Gabriel Gyldenstjerne anlagde det nuværende voldsted som en treetagers borg og broen over voldgraven blev anlagt efter reformationen omkring år 1536.

Jørgen Marsvin ejede Store Restrup i 1647. Svogeren Parsberg krævede gården i til dækning af gæld, men Jørgen truede med at den røde hane ville gale over hans gård – dvs. blive nedbrændt, og at han ville få blypiller i bagen, hvis han gjorde alvor af truslerne. 

Admiral Christoffer Lindenov spillede en afgørende rolle for Danmarks overlevelse, da svenskerne i 1659 stormede København. Som tak for indsatsen fik han udlagt 29 kirkesogne, som han brugte til at købe Reftrup.

I 1696 overtog Christian Lewetzau Store Restrup. Han blev tildelt Elefantordenen og udnævnt til greve for stamhuset Restrup, der havde 35.000 ha jord. Greven opførte i 1723 den nuværende hovedbygning i barokstil. Han boede i København om vinteren, hvor han opførte Amalienborgs ene palæ, der siden blev bolig for Christian den 8.

Stemann

Johan M. de Neergaard opsatte i 1815 herregårdens sjældne panoramatapeter med parforcejagt skabt af maleren Charles Vernet i Paris, men han måtte pga. økonomisk krise efter tabet af Norge forlade gården.Poul Chr. von Stemann købte i 1851 gården med 6.500 ha på auktion. Han var statsminister og ridder af Elefantordenen. I hans embedsperiode fik kvinder arveret og slaveri blev afskaffet.

Her startede landets kartoffelavl og der blev udviklet roer til sukker- og foderproduktion. I 1912 blev Store Restrup den første uddannelsesinstitution for voksne i Nordjylland med husholdningsskole for kvinder om sommeren og jordbrugsskole for karle om vinteren. I 1991 åbnede slotshotellet. Læs mere om Store Restrups historie her. 

Store Restrup Slotshotel er en del af Danske Slotshoteller. Danske Slotshoteller består af historiske slotte og herregårde.

Kontakt:

  Telefon: ( +45 ) 98 341 888
  E-mail:  [email protected]
   Addresse: Restrup Kærvej 10, 9240 Nibe